England

Deutschland

Sverige


Fogless International AB
Box 84
SE-551 12 JÖNKÖPING
Tel. +46-(0)36-144100
Fax. +46-(0)36-144116
mail@fogless.se

Tillbaka


 


SPIRO TALVENTIL art nr. 710 + 711

ANVÄNDARINFORMATION         utgåva 3

Locket har en konisk del som kan pressas in i ventilhuset och fäster då locket hårdare ju längre det pressas in.

DAGLIG KONTROLL av funktion och eventuella skador. Vid skada eller funktionsstörning, byt ut ventilen mot ny. DEMONTERA ALDRIG MEMBRANET.

RENGÖRING av ventilhuset görs dagligen. Skarpa verktyg får inte användas. Använd fingrarna eller plastpincett. Ventilhus och lock ska lufttorka efter tvättning med vatten. (Diskmedel, lösningsmedel eller andra vätskor får inte användas.) Gör alltid ny funktionskontroll efter rengöring samt kontrollera att luftpassagen är fri.

FILTERBYTE bör göras varje dag, vid behov oftare. Tillse att filtret placeras mot filterhusets botten med anpassning runt om.

VÄRMESKÖLD / DUSCHSKYDD (art nr. 730) användes vid behov. Inandningsöppningen vändes nedåt.

DET VITA NIPPELSKYDDET (gäller art nr. 710) skall normalt vara monterat på Talventilen och endast avlägsnas då syrgas är ansluten.

TALVENTILEN bör bytas mot ny efter ca två veckors användning, oftare vid behov.

OBS!!! TALVENTILEN FÅR ALDRIG ANVÄNDAS UTAN FILTER OCH INTE TILLSAMMANS MED KUFFAD KANYL UTAN FENESTRERING !!!
Den skall ej användas under sömn eller vid andra tillstånd då patienten har nedsatt medvetande. Använd då SPIRO LUFTFUKTARE (art nr. 702).

TALVENTILEN är en envägsventil som öppnar ENDAST FÖR INANDNING. Andningsvägarna för utandning MÅSTE VARA ÖPPNA. Tillse att slem eller andra hinder inte förekommer.

BEHANDLANDE LÄKARE ANSVARAR ALLTID FÖR RÄTT ANVÄNDNING.

SAMTLIGA PRODUKTER SKALL LAGRAS MÖRKT, TORRT OCH INTE ÖVER 20 grader C.

ANGÅENDE  LAGRINGSTIDEN FÖR SPIRO PRODUKTER: Se år och månad vid ”TIMGLASET” på påsens dekal.

VID PROBLEM ELLER FRÅGOR VÄND DIG ALLTID TILL DIN LÄKARE, LEVERANTÖR ELLER TILLVERKAREN.


SPIRO LUFTFUKTARE art nr 702

ANVÄNDARINFORMATION         utgåva 3


DAGLIG KONTROLL av funktion och eventuella skador: Vid skada eller funktionsstörning, byt ut luftfuktaren mot ny.

RENGÖRING av filterhuset görs dagligen. Skarpa verktyg får inte användas. Använd fingrarna eller plastpincett. Filterhus och lock ska lufttorka efter tvättning med vatten. (Diskmedel, lösningsmedel eller andra vätskor får inte användas.) Gör alltid ny funktionskontroll efter rengöring samt kontrollera att luftpassagen är fri.

FILTERBYTE skall göras vid behov, minst två gånger per dygn. Vid upphostningar och slembildning måste filtret bytas oftare, kanske flera gånger per timma. Tillse att filtret placeras mot filterhusets botten med anpassning runt om.

VÄRMESKÖLD / DUSCHSKYDD (art nr. 703) användes vid behov. Inandningsöppningen vändes nedåt.

LUFTFUKTAREN bör bytas mot ny efter ca två veckors användning, oftare vid behov.

OBS!!! LUFTFUKTAREN FÅR ALDRIG ANVÄNDAS UTAN FILTER (art nr.740/741). Tillse att slem eller andra föroreningar inte stör eller begränsar luftflödet genom filtret.

BEHANDLANDE LÄKARE ANSVARAR ALLTID FÖR RÄTT ANVÄNDNING.

SAMTLIGA SPIRO PRODUKTER SKALL LAGRAS MÖRKT, TORRT OCH INTE ÖVER 20 grader C.

ANGÅENDE LAGRINGSTIDEN FÖR SPIRO PRODUKTER: Se år och månad vid ”TIMGLASET” på påsens dekal.

VID PROBLEM ELLER FRÅGOR VÄND DIG ALLTID TILL DIN LÄKARE, LEVERANTÖR ELLER TILLVERKAREN.

Tillbaka